Młodzieżowe Centrum Kariery w Turku z myślą o młodych pracownikach

Młodzieżowe Centrum Kariery w Turku podejmuje szereg inicjatyw z myślą o młodych osobach. Aby w przyszłości zdolni i ambitni ludzie mogli odnaleźć się na rynku pracy organizowane są szkolenia, prowadzone jest doradztwo oraz realizowane są programy z wielu dziedzin. Również w chwili obecnej podejmowanych jest wiele inicjatyw do których uczestnictwa serdecznie zapraszamy.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Turku powstało w 2005 roku, mieści się przy ul. Szeroka 2 i obejmuje swym działaniem miasto Turek oraz powiat turecki.
Funkcjonuje dla potrzeb młodych ludzi pomiędzy 15 a 25 rokiem życia. Ma za zadanie przeciwdziałać bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży według standardów rozwiązywania tych problemów w Unii Europejskiej.

Na początku swego istnienia działalność ta skupiała się głównie wokół doradztwa i poradnictwa zawodowego.

Od 2013 roku wraz z powstałymi: Punktem Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego działalność ta rozszerzyła się o dwa dodatkowe obszary: pośrednictwo pracy oraz szkolenia zawodowe.
    
Na usługę doradztwa i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, którą świadczy Młodzieżowe Centrum Kariery w Turku składają się następujące grupy usług: indywidualne  poradnictwo zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe ,indywidualna informacja zawodowa i grupowa informacja zawodowa.

Pośrednik pracy w ramach swoich obowiązków pozyskuje oferty pracy dla osób do 25 roku życia oraz dla młodzieży uczącej się. W przypadku osób uczących się jest to praca na umowę zlecenie lub w celu wykonania konkretnego działania np. reklama, promocja, wykładanie towaru na półkach. Dla osób dorosłych wszelkiego rodzaju prace, najczęściej zawierane na okres próbny lub umowy zlecenia związane z pracą sezonową. Dzięki programowi „Pośrednik” prowadzi ewidencję ofert pracy oraz osób poszukujących zatrudnienia. Proces ten obejmuje także organizowanie targów i giełd pracy zgodnie z oczekiwaniami płynącymi z rynku pracy.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego organizuje szkolenia i kursy zawodowe głównie dla młodzieży do 25 roku życia w oparciu o środki własne w ramach utrzymania rezultatów projektu - „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz szkolenia i kursy ze środków zewnętrznych. Specjalista ds. rozwoju zawodowego udziela młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Organizują warsztaty i szkolenia mające na celu nabycie, zwiększenie lub uzupełnienie przez młodych ludzi kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych w środowisku pracy, tzw. kluczowych (np. obsługa komputera, urządzeń biurowych, wózków jezdniowych, spawaczy, sprzedawców itp.).

Ponadto pełnią rolę lokalnego banku informacji o firmach szkoleniowych i ich ofercie edukacyjnej. Umożliwiają zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, reorientację zawodową oraz ukształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy.

Jednostka bierze również aktywny udział w realizacji projektów EFS.

Realizowane są również autorskie programy rynku pracy: „Powrót na rynek pracy”, „Uwierz w siebie”, „Wchodzimy na rynek pracy”, „Własna firma – sposób na pracę”. Programy te mają na celu wyposażenie młodzieży we wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych oraz w umiejętności aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego.

Karol Mac- Kierownik Jednostki w Turku
Agnieszka Kowalska
Grzegorz Bocian

 

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja