Władysławów: Zmiany w studium i pytania bez odpowiedzi

We wtorek, 27 marca od godz. 14.00 mieszkańcy gminy Władysławów mieli dyskutować nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jak się okazało zainteresowanych spotkaniem było niewielu, a rozmowy nad projektem szybko zeszły na tematy zgoła odmienne. 

W spotkaniu wzięło udział siedmioro mieszkańców, pracownica Urzędu Gminy oraz prowadzący dyskusję przedstawiciel firmy będącej wykonawcą projektu. Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów na temat zmian w studium przybyli mieszkańcy dali wyraz swojemu niezadowoleniu ze sposobu organizacji dyskusji.  - Godzina jest taka, że większość ludzi jest w pracy, informację znalazłam wczoraj wieczorem w internecie, inni dowiedzieli się dwie godziny temu - mówiła jedna z mieszkanek obecnych na spotkaniu.  Nikt z obecnych do końca nie wiedział też czego owa dyskusja ma dotyczyć. Szybko wyjaśniono więc, że zmiany w studium obejmują zaledwie kilka działek i wynikają ze wcześniejszych zobowiązań, które poprzednio nie zostały ujęte. Tereny objęte zmianami to działki w Wyszynie, Polichnie i Małoszynie. Obecni na dyskusji mieszkańcy zainteresowani byli jedna innym obszarem - padały pytania m.in. o możliwość przekształcenia działek przemysłowych w Leonii czy Natalii w tereny o przeznaczeniu zagrodowo-mieszkalno-usługowym.

Wiele emocji wzbudziła także kwestia zbiornika pokopalnianego i terenów w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Zebrani dowiedzieli się, że pod uwagę brana jest funkcja mieszkaniowa, a nie sportowo-rekreacyjna. Gmina ma zamiar urządzić parking, projektowana jest również droga prowadząca dookoła zbiornika. Poruszono też temat gospodarki wodnej w gminie i tego, kto jest odpowiedzialny za uregulowanie stosunków wodnych już po wycofaniu się kopalni Adamów z terenu.  Wiele ważnych pytań pozostało jednak bez odpowiedzi.
 

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja