Za kim jest Pan Starosta Seńko?

W związku z wypowiedzią Pana Starosty muszę odnieść się do ignorancji Urzędu i słów wypowiedzianych przez Starostę Mariusz Seńko, a zacytowanych przez Waszą redakcję.

Inwestor, który chce wybudować wbrew woli mieszkańców myjnię samochodową i stację diagnostyczną okłamywał Urząd Miejski, ponieważ w swoich pismach z wnioskiem o zmianę planu przestrzennego pisał:
„Uprzejmie proszę o zmianę przeznaczenia działek gruntu zlokalizowanych w Turku przy os. Wyzwolenia nr ewidencyjny 647/9;648/10;649;7649/8;648/12;674/11, których jestem właścicielem, a zapisane obecnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako targowisko. Przeznaczenie to nie przystaje do otoczenia sąsiedztwa Parku „Tura” oraz nie sprawdziło się w rzeczywistości. Proszę o zmianę przeznaczenia na usługi z możliwością zabudowy mieszkaniowej i zagospodarowaniu jak w załączonej mapie sytuacyjnej.”

Na załączonej mapie w miejscu, gdzie dzisiaj planowana jest budowa myjni widać parkingi a inna zabudowa to budynki mieszkalne z lokalami usługowymi (mapa w załączeniu).

Powstaje pytanie za kim jest Pan Starosta? Za Inwestorem, który już pokazał swoją bezczelność rozpoczynając budowę bez stosownych pozwoleń nie zabezpieczając terenu ogrodzeniem, czy za ludźmi, i Samorządem Osiedlowym nr 7, którzy podpisami wyrazili swój sprzeciw. Ponadto toczy się sprawa karna w stosunku do Inwestora. Jak wynika z załączonych dokumentów Inwestor kłamał, o co innego wnioskując przy wnioskach do planu przestrzennego, a co innego wnioskując do Starosty po uchwaleniu planu. Urząd ma możliwości zatrzymać nieuczciwego i aroganckiego inwestora.

Czy Pan Mariusz Seńko ma tak daleko do Burmistrza, że trudno mu zweryfikować stosowne zapisy? Czy Staroście trudno zajść na dół do Urzędu Miejskiego, aby wysłuchać wyjaśnień Przewodniczącego Rady? Kogo ma wspierać Urząd Starosty: aroganckiego Inwestora czy Mieszkańców Miasta?

Dariusz Jasak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Turku
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja