Gm.Turek: Czy OSP Kowale Księże stanie się plutonem powiatowym?

W ostatniej sesji Rady Gminy Turek udział wzięli między innymi przedstawiciele straży pożarnej. Nie tylko przedstawili oni stan bezpieczeństwa i najważniejsze statystyki lat ubiegłych dotyczące gminy Turek, ale również poinformowali, że rozpoczęto starania, by jednostka z Kowali Księżych stała się plutonem powiatowym.

W ostatniej sesji Rady Gminy Turek uczestniczyli komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Piotr Pietrucha oraz komendant gminny Artur Pietroń. Przedstawili oni włodarzom jaki jest obecny stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego za rok 2017 i krótko podsumowali zdarzenia mające miejsce na terenie gminy Turek w ostatnich dwóch latach.

W 2017 roku strażacy interweniowali 31 razy, natomiast w 2016 tylko 11. Do znacznego wzrostu niebezpiecznych zdarzeń z całą pewnością przyczyniły się wichury i nawałnice, które pojawiły się na terenie powiatu tureckiego.

Do pożarów w roku 2017 jednostki zadysponowane były 8 razy, a rok wcześniej 6.

Miejscowych zagrożeń w roku poprzednim odnotowano 22. Jedynie 5 podobnych zdarzeń miało miejsce w 2016 roku.

Na terenie gminy Turek jest jedna jednostka należąca obecnie do systemu ratowniczo – gaśniczego, która reprezentuje bardzo wysoki poziom. Druhowie zawsze są dyspozycyjni i służą pomocą.

- Przez 12 lat służyłem kaliszanom. W turkowskiej straży służę od 8 miesięcy i porównując ochotnicze straże pożarne z terenu powiatu kaliskiego i tureckiego, a w szczególności z gminy Turek zauważam, że zaangażowanie zarówno samorządu, jak i potencjał ludzki zdecydowanie przeważa na plus naszego powiatu i gminy Turek- mówił Piotr Pietrucha.

Komendant podkreślił, że stan zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminie jest bardzo wysoki i między innymi dlatego rozpoczęto starania o to, by jednostka stała się plutonem powiatowym. Zadaniem druhów będzie głównie pomoc powiatom sąsiednim w razie zagrożenia. Pluton ten będzie działał w ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Właśnie taka propozycja wysłana została do Komendy Wojewódzkiej. Na ostateczną akceptację należy jeszcze poczekać.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja