TS: Czy Antosik w sprawie myjni na Osiedlu Wyzwolenia manipuluje opinią społeczną?

Zarząd Towarzystwa Samorządowego w Turku bardzo krytycznie odnosi się do postępowania Antosika w sprawie dotyczącej budowy myjni samochodowej na Osiedlu Wyzwolenia, które jest przejawem braku profesjonalizmu oraz zakłamywania rzeczywistości.

Student pierwszego roku administracji wie, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan miejscowy) zawiera przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenu, zagospodarowania i warunków zabudowy, stanowiące bezpośrednią podstawę do wydawania decyzji budowlanej (pozwolenia na budowę). Zasadą jest, że pozwolenie na budowę wydawane jest na podstawie planu miejscowego. Od istnienia planu miejscowego uzależniona jest prawna możliwość realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i uzyskania pozwolenia na budowę, np. myjni samochodowej.

Podmiotem odpowiedzialnym za sporządzenie planu miejscowego zgodnie z prawem jest burmistrz, który ma obowiązek osobistego przeprowadzania procedury uchwalania tego planu przez radę miasta. Burmistrz odpowiedzialny jest za przebieg prac związanych z uchwaleniem planu miejscowego. Zatem ustalenie przeznaczenia terenu w projekcie planu miejscowego, czyli funkcje zabudowy, a także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach należą do burmistrza.

Nie kto inny jak Antosik ponosi osobistą odpowiedzialność za sporządzenie projektu planu miejscowego, który został przyjęty na XXII sesja Rady Miejskiej Turku w dniu 22.09.2016 r., uchwałą nr XXII/197/16 Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Osiedle Wyzwolenia - II”.

Uchwalony wówczas plan miejscowy dopuszcza budowę myjni samochodowej na Osiedlu Wyzwolenia. 

Radni TS podczas głosowania na sesja Rady Miejskiej Turku w dniu 22.09.2016 r.  nad ww. planem miejscowym miasta Turek, pn. „Osiedle Wyzwolenia - II” wstrzymali się od głosu. Natomiast Antosik podczas dyskusji na XXII sesja Rady Miejskiej Turku wypowiadał się jedynie w sprawie uwag dotyczących garaży, zupełnie nie wspominając o zgłoszonych uwagach inwestora związanych z myjnią samochodową.

Wojewoda Wielkopolski dnia 31.10.2016 r. w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym (Dziennik Urzędowy Woj. Wlkp. poz. 6417) orzekł nieważność w całości uchwały nr XXII/197/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 22.09.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Osiedle Wyzwolenia - II” – ze względu na istotne naruszenie prawa, które dotyczyło uwaga inwestora myjni samochodowej na Osiedlu Wyzwolenia.   

Ponownie projekt planu miejscowego, przygotowany przez Antosika, został przyjęty na XXV sesji Rady Miejskiej Turku w dniu 17.11.2016 r., uchwałą nr XXV/212/16 Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Osiedle Wyzwolenia - II”, która również dopuszcza budowę myjni samochodowej na Osiedlu Wyzwolenia (Dziennik Urzędowy Woj. Wlkp. poz. 7164).

Antosik jako osoba odpowiedzialna za sporządzenie projektu planu miejscowego pn. „Osiedle Wyzwolenia - II” był więc już w 2016 r., dobrze zorientowany, że inwestor zamierza na Osiedlu Wyzwolenia zabudować myjnię samochodową.

Dziwi więc fakt, iż Antosik będąc odpowiedzialny za uchwalenie planu miejscowego na Osiedlu Wyzwolenia w 2016 r., w dniu 28.04.2018 r., zajął stanowisko, przez swego zastępcę Kurzawę, cyt. „Miasto cały czas stoi po stronie mieszkańców, protestujących przeciw budowie myjni i stacji diagnostycznej w sąsiedztwie parku Tura na Osiedlu Wyzwolenia”,  już po wydaniu pozwolenia na jej budowę przez Starostę Tureckiego.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja