TS: Apel w sprawie podwyżek funduszy wynagrodzenia

W związku z narastającym niezadowoleniem wśród pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Turku oraz jednostkach podległych Burmistrzowi Miasta Turku spowodowanym brakiem realnych podwyżek wynagrodzenia za pracę na przestrzeni ostatnich trzech lat, zwracamy się z niniejszym apelem o podwyższenie funduszu wynagrodzeń dla ww. grup pracowników o 13,67 proc. od dnia 1 stycznia 2018 r.

Pragniemy zauważyć, że nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy, która powinna sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń. W 2017 r., nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniosło 4,8 proc. wobec 3,6 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2016 r. W 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększyło się o 4,7 proc.

Miasto Turek pod względem poziomu wynagrodzeń znajduje się na jednym z ostatnich miejsc wśród wszystkich miast w Polsce.

Należy pamiętać, że najważniejszym zasobem, każdej organizacji są zasoby ludzkie, a każdy pracodawca powinien zabiegać, aby jego pracownicy byli godnie wynagradzani za swoją pracę.

Niniejszym zwracamy się do Pana Romualda Antosika Burmistrza Miasta Turku o dokonanie podwyżek funduszów na wynagrodzenia dla ww. grup pracowników w poszczególnych budżetach
o 13,67 proc. od dnia 1 stycznia 2018 r.


Zarząd
Koła Miejskiego w Turku
Towarzystwa Samorządowego
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja