Brudzew: Wzrosło wynagrodzenie dla strażaków ochotników z gminy

W poniedziałek radni z gminy Brudzew uchwalili nowe wynagrodzenie dla strażaków ochotników. Teraz druhowie będą otrzymywać otrzymają 15 zł za godzinę udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Stawka ta wzrosła o 4 zł w stosunku do poprzedniej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminą otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

Podczas wczorajszych obrad ustalono nowy ekwiwalent za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. I tak druhny i druhowie otrzymają 15 zł za godzinę udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz 8 zł za godzinę za udział w szkoleniu pożarniczym.

Do tej pory wynagrodzenie to wynosiło 11 zł za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i 8 zł za udział w szkoleniu.

Należy nadmienić, że wysokość stawek nie może przekraczać 1/174 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja