Kawęczyn: XVIII Gminny Przegląd Twórczości Dziecięcej

Polskie tańce ludowe w wykonaniu najmłodszych mieszkań-ców gminy Kawęczyn można było podziwiać podczas XVIII Gminnego Przegląd Twórczości Dziecięcej.

Tegoroczny przegląd był nie tylko okazją do wspólnej zabawy i integracji przedszkolaków, ale też sposobem na włączenie najmłodszych do wspólnego świętowania setnej rocznicy od-zyskania niepodległości. Stąd też ściśle określona tematyka - wszyscy uczestnicy prezentowali polskie tańce ludowe. Na wi-downi zasiedli natomiast wójt gminy Kawęczyn Jan Nowak, sekretarz gminy Bożena Macudzińska, skarbnik Edyta Balce-rzak, Arleta Biegańska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie i wicedyrektor Bożena Ty-lak, Beata Ryśkiewicz - dyrektor podstawówki w Skarżynie, Ewa Wojtczak - dyrektor szkoły w Tokarach Pierwszych, Doro-ta Młynarska, dyrektor przedszkola „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich, a także Grażyna Nowak - prezes stowa-rzyszenia „Kawęczyńskie Forum Rodziców”, przewodnicząca rady rodziców szkoły podstawowej w Kawęczynie Jolanta Bartczak, Jerzy Jacek - kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Kawęczynie, przewodniczący rady gminy Piotr Ge-bler i Jarosław Król - lekarz NOZ w Tokarach. Nie zabrakło też rodziców i nauczycieli, którzy włożyli wiele pracy w przygoto-wanie prezentacji na przegląd.

Po oficjalnym powitaniu gości przypomniano wszystkim, jak wyglądała droga Polski do niepodległości. Później nadszedł czas na pokaz umiejętności najmłodszych. Jako pierwsze za-prezentowały się przedszkolaki z Kowali Pańskich. Dzieci za-tańczyły poloneza do muzyki Wojciecha Kilara, znanej wszyst-kim z filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz”. Dzieci z oddziału przedszkolnego w Tokarach zatańczyły taniec kaszubski „Ko-wal”, maluchy ze Skarżyna popisowo wykonały kujawiaka. W krakowiaku można było natomiast podziwiać przedszkolaków z Kawęczyna. 

W taki sposób najmłodsi mieszkańcy gminy zabrali publicz-ność w piękną podróż szlakiem tańców narodowych i ludo-wych - od Bałtyku do Tatr.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja