Malanów: Bukiety kwiatów i podziękowania, czyli wójt Sławomir Prentczyński z absolutorium

Podczas dzisiejszej tj. 14 czerwca sesji Rady Gminy w Malanowie radni udzielili absolutorium wójtowi Sławomirowi Prentczyńskiemu. Jak się jednak okazało pojawiły się wątpliwości, bowiem za przyjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych. Podczas głosowania 2 osoby nie poparły obecnego wójta, a 3 wstrzymały się od głosu. 

Podczas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Gminy Malanów przedstawiono sprawozdanie z budżetu za 2017 rok. Jak poinformowała skarbnik Marzanna Szczap w roku ubiegłym dochody wyniosły 31.023.896 zł, co stanowi 100,63% założonego planu. Wydatki natomiast w tym okresie kształtują się w kwocie 31.898.024 zł, co jest jednoznaczne z 96,84% realizacji planu.

Duża ilość środków pieniężnych w niniejszym okresie przeznaczona została na oświatę. Na Szkołę Podstawową w Malanowie przeznaczono 2.816.538 zł, Szkołę Podstawową w Miłaczewie 950.571 zł, Szkołę podstawową w Dziadowicach 907.070 zł, Szkołę Podstawową w Kotwasicach 363.327 zł, Gimnazjum 1.727.928 zł, Przedszkole 1.509.512 zł, natomiast na CUW 527.854 zł.

Na wydatki majątkowe w roku 2017 przekazano  5.010.013 zł. Kwota na drogi to łącznie 2.688.998 zł. Wydatki na oświatę stanowiły 1.743.852 zł. Na Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczono 193.142 zł. Kwota na oświetlenie dróg to 102.719 zł, a na infrastrukturę wodociągową 76.100 zł. Świetlice radni wspomogli kwotą 111.174 zł, natomiast straże 17.700 zł. Na Urząd Gminy wydano 71.608 zł, a ośrodek zdrowia  4.720 zł. Łączna kwota wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 5.010.013 zł.

Wśród zrealizowanych inwestycji wymienić można przebudowę drogi Miłaczew – Skarżyn, modernizację energetyczną szkoły w Malanowie, remont drogi w Miłaczewie, przebudowę drogi w Kotwasicach, Targówce Porożu oraz w Żdżenicach, budowę oświetlenia ulicznego w Miłaczewie czy Malanowie, modernizacje elewacji, położenie kostki i zakup auta dla ŚDS, modernizację świetlicy w Targówce.

Ostatecznie wójta Sławomira Prentczyńskiego poparło 10 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, a 2 było przeciw.

Na ręce wójta oraz skarbnik Marzanny Szczap przekazano kwiaty oraz podziękowano za dotychczasową współpracę.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja