Dobra: „Opłacało się oszczędzać…”, czyli burmistrz Andrzej Piątkowski z absolutorium

Rada Miejska w Dobrej jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Andrzejowi Piątkowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2017. Sesja absolutoryjna odbyła się w piątek, 15 czerwca. 

Jednym z głównych punktów obrad było przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobra za rok 2017. O najistotniejszych działaniach poinformowała skarbnik Beata Kmieć.

Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 2.501.832,87 zł i na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 29,532.884,87 zł.

Na łączną kwotę dochodów budżetowych składają się dochody bieżące w kwocie 27.068.666,86 zł i dochody majątkowe o wartości 2.464.218,01 zł.

Wykonanie budżetu zamknęło się w kwocie w wysokości 27.586.221,44 zł z czego dochody bieżące to kwota 27.108.283,80 zł, a majątkowe 477.937,64 zł.

Dochody gminy Dobra pozyskane z zewnątrz w 2017 roku wyniosły 433.039,68 zł.

Na ZS-P w Dobrej przeznaczono kwotę 6.279.053,80 zł, ZS-P w Piekarach 482.188,30 zł, Urząd Miejski w Dobrej 13.975.067,50 zł, MGOPS w Dobrej 9.121.784,67 zł, ZGK w Dobrej 1.576.653,45 zł, a ŚDS w Żeronicach 482.292,68 zł.

Wśród inwestycji znalazły się między innymi przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Ugory (28.825,25 zł), przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice (299.874,25 zł), przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki (169.102,73 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młyny Piekarskie (180.442,60 zł), przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linne (259.455,82 zł), termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobra w tym ZS-P w Piekarach i Centrum Kultury i OSP (1.636.113,51 zł), remont dworu w Długiej Wsi (4.419.481,00 zł), modernizacja świetlicy wiejskiej (9.532,75 zł). Wszystkie wyżej podane kwoty stanowią łączny koszt inwestycji.

Jak powiedziała skarbnik gminy Dobra Beata Kmieć, lata 2015 i 2016 zamknęły się nadwyżką w kwocie ponad 1.700.000 zł, co pozwoliło na w latach 2017-2018 realizować wiele inwestycji nie zaciągając kredytów i pożyczek.

Po odczytaniu opinii poszczególnych komisji oraz sprawozdaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie przyznali burmistrzowi absolutorium wręczając kwiaty.

Andrzej Piątkowski podziękował za współpracę i życzliwość. Jak powiedział opłacało się oszczędzać dwa lata, aby ostatecznie środki pieniężne zostały przeznaczone na odpowiednie inwestycje.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja