Władysławów: Wójt Zając jednogłośnie z absolutorium

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz opiniami wydanymi przez komisje  oraz Regionalną Izbę Obrachunkową radni gminy Władysławów zdecydowali o udzieleniu wójtowi poparcia dla jego działalności finansowej. Dodajmy, że jednogłośnie, mimo pewnych zastrzeżeń.

Wójt gminy przedłożył radnym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Z dokumentu wynika, że budżet gminy w ubiegłym roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 34 749 875, 82 zł, a po stronie wydatków kwotą 34 700 631, 97 zł. W trakcie roku budżetowego podjęto 7 uchwał, a wójt wydał 9 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy Władysławów. Zmiany, których dokonywano w stosunku do pierwotnego planu dochodów i wydatków miały na celu osiągnięcie optymalnych wyników z realizacji zadań nałożonych na samorząd. Wprowadzano też zmiany na podstawie decyzji wojewody wielkopolskiego m.in. w zakresie programu 500+, stypendiów socjalnych czy zakupu podręczników. Gmina musiała też dołożyć środków do systemu gospodarowania odpadami.

Dochody gminne w stosunku do planu wykonano na poziomie 100,76 proc., zaś wydatki osiągnęły poziom wykonania 96,09%. Wskaźniki te świadczą o prawidłowej realizacji budżetu w ubiegłym roku. Na koniec 2017 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynosiły 3 390 000 zł. I to właśnie kwestia zaciągniętych kredytów wzbudziła niepokój radnego Ryszarda Wypycha. - To mi się nie podobało i nie podoba, ze zostają wolne środki, a nie spłacany jest dług. Jeśli ktoś jest zadłużony to powinien to spłacić, a nie płacić odsetki - mówił radny. - Mimo wszystko, będę na tak - zapowiedział i rzeczywiście, nie wyłamała się w głosowaniu. Rada gminy jednogłośnie udzieliła wójtowi absolutorium.
 

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja