Walne Zebranie Sprawozdawcze MGKS „Tur 1921” Turek

W dniu 22 czerwca 2018 roku w Sali OSP Turek odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Miejsko- Gminnego Klubu Sportowego „Tur 1921” Turek. Niestety zbyt mała liczba uczestników zmusiła do rozpoczęcia zebrania w drugim terminie. 

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Paweł Młynarski, który przywitał gości: Burmistrza Miasta Turku Jerzego Kurzawę, Członka Zarządu Konińskiego OZPN Edwarda Krawczyka, wieloletniego przyjaciela Klubu Stanisława Ćwieka oraz członków stowarzyszenia. Na wstępie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Grzegorz Dybus.

Po przyjęciu porządku obrad, sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes Paweł Młynarski.  W 2017 roku w Klubie trenowało 10 zespołów- seniorzy, juniorzy młodsi, trampkarze starsi i młodsi, dwie grupy młodzików starszych, młodzik młodszy, dwie grupy orlika, grupa żaków oraz odrębne treningi odbywały się z bramkarzami. Prezes przedstawił osiągnięcia zespołów, Klubu oraz wskazał inicjatywy realizowane w roku sprawozdawczym, jak udział w obchodach Dni Dziecka, Dni Turku, organizowanych turniejach, uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”, organizacji I Mikołajkowego Turnieju Seniorów, w którym udział wzięły wszystkie zespoły z naszego powiatu. Przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowano turniej dla zawodników Tura, podczas którego dzieci i młodzież otrzymała okolicznościowe paczki.

Prezes poinformował, że Klub w 2017 roku składał projekty do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach ogłaszanych konkursów: Sport dla wszystkich oraz Klub. W drugim konkursie Tur otrzymał wsparcie w kwocie 10000 zł. Prezes z radością poinformował o bardzo ważnym zadaniu realizowanym przez Urząd Miasta w Turku polegającym na remoncie płyty głównej stadionu oraz budowę dwóch boisk treningowych. To zadanie zdecydowanie ułatwi proces szkoleniowy, gdyż posiadając tyle grup, treningi na jednej płycie były wręcz niemożliwe.

Następnie Prezes przeszedł do sprawozdania finansowego. W 2017 roku Klub otrzymał dotacje z Urzędu Miasta w Turku w łącznej kwocie 147000 zł, z Urzędu Gminy w Turku 50 000 zł, z Powiatu Tureckiego 6000 zł. Dodatkowo ogromne wsparcie Klub otrzymał od sponsorów, a także wpływy ze składek członkowskich. Łącznie kwota wpływów w 2017 roku to 280 517 zł. Wydatki poniesione przez Klub w roku sprawozdawczym to kwota 279 971 zł.

Prezes podziękował firmom, które wspierały Tura w 2017 roku, największe wsparcie Klub otrzymał z firm: Logistic Evex, Profim, Idziak- Trans, Dawidor- Trans, Jacka Wzorka, Tyczyński- Trans, Drew-Mex,  PGKiM, Ambro, Pinus, Andrewex, Bomard, Optex i wielu innych firm.

Kolejnym punktem w porządku obrad było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sporządzone po szczegółowej kontroli. Komisja stwierdziła, że rachunkowość Klubu prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyznaczoną polityką finansową Klubu oraz, że przyznane dotacje rozliczone były zgodnie z umowami. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o zatwierdzenie bilansu Klubu i udzielenie absolutorium Zarządowi.

Podczas głosowania jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe,   a także udzielono absolutorium Zarządowi.

Kolejną przyjemną częścią zebrania było uhonorowanie odznaczeniami Konińskiego Związku Piłki Nożnej następujących osób: Złotą Honorowa Odznaką Pawła Kwiatkowskiego i Piotra Bieńka, Srebrną Honorową Odznaką Krzysztofa Kolendę Dyrektora OSIR w Turku i Brązową Honorowa Odznaką Dorotę Dąbkowską członka Zarządu. Odznaczenia wręczył członek Zarządu KOZP Edward Krawczyk.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja