Gm.Turek: Radni jednogłośnie za absolutorium dla wójta Mikołajczyka

Po wysłuchaniu stosownych sprawozdań i opinii, bez głosu sprzeciwu radni gminy Turek wyrazili aprobatę dla polityki finansowej wójta. 

Główny dochód gminy w ubiegłym roku stanowiły podatki - udział w podatkach CIT i PIT przyniósł kwotę blisko 6,8 mln zł, a podatki bezpośrednie - kolejne 6,3 mln zł. Subwencja oświatowa wyniosła 7,5 mln zł, ale do tej kwoty gmina musiała dołożyć kolejne 4,3 mln zł. - Pod względem wydatków na oświatę 2018 rok będzie gorszy, a rok 2019 - najgorszy - tak różnicę między subwencją a rzeczywistymi kosztami oświaty w gminie skomentował wójt Mikołajczyk. - Już to mówiliśmy, jak wprowadzano reformę, że dla naszej gminy to nie jest szczęśliwe rozwiązanie - dodał.

Blisko 6,5 mln zł gmina przeznaczyła rok temu na zadania inwestycyjne. Najważniejsze to infrastruktura wodociągowa i sanitarna, przydomowe oczyszczalnie ścieków, czy inwestycje drogowe. Oprócz tego, jak wskazywał wójt, ostatni rok był ważny, bo trwały prace nad wieloma wnioskami, których celem było pozyskanie środków zewnętrznych. Było to także przygotowanie do realizacji zadań, które prowadzone są w tym roku. Stąd różnica pomiędzy wartością inwestycji w 2017 i 2018 roku.

Zadłużenie gminy na koniec ubiegłego roku to 8 649 000, przy czym ponad siedem milionów to pożyczki z WFOŚ. Dużo środków pochłonęła gospodarka komunalna. 350 tysięcy złotych to środki przeznaczone na fundusz sołecki. Deficyt gminy w planie wynosił ponad cztery miliony złotych. Ostatecznie na koniec roku wyniósł on 264 521,01 zł.

Po wysłuchaniu sprawozdania, opinii komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium.

- Dziś możemy powiedzieć, że rok 2017 to pikuś - podsumował wójt Mikołajczyk, dziękując za udzielone absolutorium i współpracę, nie tylko podczas sesji, ale też podczas spotkań i pracy w komisjach.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja