Przykona: Radni nie zgodzili się na obniżenie pensji wójta gminy

Podczas dzisiejszej, tj.27 czerwca sesji Rady Gminy Przykona pod obrady oddano projekt uchwały dotyczący wynagrodzenia wójta. Podczas głosowania tylko jedna osoba była „za” obniżeniem pensji Mirosława Broniszewskiego. Ośmiu radnych było temu przeciwnych, sześciu natomiast wstrzymało się od głosu. 

Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia wójta gminy Przykona odnosiła się do ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Uchwała przedstawiona radnym miała ustalić miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wójta w kwocie 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny, który wynieść miałby 1.900,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatkowo wójtowi przysługiwałby dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów. Pensja byłaby więc o ponad 1.000,00 zł niższa od obecnej na co ostatecznie nie zgodzili się radni.

-Chciałbym wszystkim podziękować za stanowisko w sprawie ustalenia wynagrodzenia. Dla ścisłości powiem tylko, że to tej sytuacji nie zmienia, ponieważ ustalenia te wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów. Trzeba się dostosować prawnie do tego, co jest, więc obniżenie nastąpi. Ale to głosowanie świadczy o tym, że nie do końca musimy się zgadzać z tym, co się wydarzyło jeśli chodzi o wynagrodzenia samorządowców- mówił wójt gminy Przykona.

W chwili obecnej wynagrodzenie zasadnicze Mirosława Broniszewskiego wynosi 5.900,00 zł, dodatek funkcyjny 1.900,00 zł, a dodatek specjalny kształtuje się na poziomie 40%. Ponadto wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja