Brudzew: Finanse pozytywnie ocenione przez radnych

Nadwyżka w budżecie, wykonanie planu finansowego, sprawna realizacja wielu inwestycji - to wszystko złożyło się na fakt, że w ubiegłym tygodniu radni gminy Brudzew udzielili wójtowi Krasowskiemu absolutorium.

W ubiegłorocznym budżecie zaplanowano dochody w kwocie 29 620 476 zł, które w trakcie roku zwiększono o ponad 3,2 mln zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodu wyniosło 102,7 proc. Wydatki zaplanowano w wysokości 28 638  560 zł. W trakcie roku zwiększono je o blisko 6,3 mln zł. Wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło 92,76 proc. Planu. Budżet na rok 2017 zamknął się nadwyżką w kwocie 1 368 222, 93 zł przy deficycie planowanym w kwocie 2 050 584 zł. Nadwyżkę, jak podkreślano podczas sesji, udało się osiągnąć dzięki wykonaniu dochodów, a także oszczędnościom po stronie wydatków. Plan finansowy został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Cieszy fakt, że udało się zrealizować wszystkie planowane inwestycje. Do najważniejszych zaliczyć należy przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody, przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sieciowej na terenie  SUW w miejscowości Dąbrowa o wartości 2 689 575,73 zł), a także liczne remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych. Wybudowano sieć wodociągową na odcinku Galew – Chrząblice – Izabelin (wartość zadania 278 956,72 zł), a także nowe zaplecze szatniowo-sanitarne na ul. Piaski w Brudzewie (ok. 700 000,00 zł) oraz budowę oświetlenia ulicznego.

-Dziękuję za współpracę. Co roku ta współpraca przez 12 lat układa się zdrowo z państwa strony. Chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom jednostek organizacyjnych za to co zrobili, bo sam nic bym praktycznie nie był w stanie zrobić bez zespołu zgranych ludzi i za to serdecznie dziękuję- mówił wójt gminy Brudzew Cezary Krasowski.

Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku o udzielenie wójtowi absolutorium.
 

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja