Elżbieta Niespodziańska: Wszystkie nasze działania podejmujemy z myślą o mieszkańcach naszego miasta

Pozwólcie Państwo, że jako przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Turku przybliżę kilka ważnych działań podjętych w naszym mieście w sferze pomocy społecznej. Swoje słowa kieruję zwłaszcza do tych, którzy nieustannie próbują negować działania burmistrza Antosika i z klapkami na oczach nie potrafią docenić tak wielu działań i inwestycji, które przecież były temu miastu i jego mieszkańcom tak potrzebne.

Przede wszystkim warte podkreślenia są działania podjęte w celu dostosowania pomieszczeń dla osób starszych i stworzenie bazy dla Klubu Senior+. Bowiem od stycznia tego roku w Miejskim Domu Kultury jest realizowany Program Turkowski Klub Seniora, gdzie codziennie w godzinach od 9 do 13 seniorzy mogą spędzać czas wolny. W czasie pobytu w Klubie mogą brać udział w zajęciach sportowych, plastycznych czy kulinarnych. Ponadto dla seniorów organizowane są także bezpłatnie: nauka języka angielskiego, wyjazdy rekreacyjne, spotkana z ciekawymi ludźmi oraz spotkania z zakresu profilaktyki zdrowia. W najbliższym czasie przewidziany jest także kurs komputerowy. Wszystkich z Państwa zwłaszcza tych, którzy nie odwiedzili jeszcze Turkowskiego Klubu Seniora serdecznie zachęcam do aktywnego włączenia się w działania Klubu. Sama chętnie odwiedzam i biorę udział w licznych przedsięwzięciach tam organizowanych. Niech mi Państwo wierzą, jest to bardzo ciekawa forma aktywnego spędzania czasu wolnego.

Na rzecz osób starszych działają w Turku liczne stowarzyszenia i instytucje, takie jak choćby Klub Seniora PROMYK, Miejski Dom kultury, Miejska Biblioteka Publiczna. W Muzeum Miasta Turku, które dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych odbywają się da mieszkańców zajęcia tkackie, warsztaty witrażowe i ceramiczne. Ponadto osoby starsze i niepełnosprawne aktywnie biorą udział w wernisażach i spotkaniach okolicznościowych z ciekawymi ludźmi. W Miejskiej Bibliotece Publicznej od wielu lat realizowany jest Program 50+, w ramach którego Seniorzy dwa razy w miesiącu uczestniczą w wykładach, organizowane są lekcje języka angielskiego, kursy komputerowe, zajęcia rękodzielnicze. W bibliotece funkcjonuje także Biblioteczny Klub Filmowy.

Osoby niepełnosprawne za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności raz w miesiącu mają możliwość bezpłatnego korzystania z Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym z basenu ze specjalnym  krzesełkiem dla osoby niepełnosprawnej, groty solnej, jakuzzi czy siłowni. Dla osób niepełnosprawnych już po raz drugi zorganizowano cieszący się olbrzymim zainteresowaniem bieg z przeszkodami TURMAGEDON. Osoby niepełnosprawne uczestniczyły we wspaniałym balu przebierańców. Funkcjonuje także w godzinach popołudniowych Klub dla osób niepełnosprawnych, który przeniósł się z ulicy Matejki do budynku PSP.

Wszystko co w Turku się organizuje, czyni się to z myślą o osobach niepełnosprawnych. Nawet nowo otwarty Wodny Plac Zabaw na OSIR przy ul. Armii Krajowej, ma wjazd i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Obok budowany będzie nowy plac zabaw, na którym będzie, huśtawka dla osób niepełnosprawnych. Są to inwestycje które dla mnie mają szczególnie ważne znaczenie.

Działań na rzecz mieszkańców mogła bym wymieniać bez końca. Warte podkreślenia są działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rzecz profilaktyki: „Ciąża bez alkoholu”, „Zachowaj trzeźwy umysł'', „Bezpieczna Kobieta”, organizowane wspólnie ze służbami Policji i Ratownictwa medycznego. Inne działania z zakresu profilaktyki to: świetlice profilaktyczne prowadzone przez stowarzyszenie Azyl. Działania dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, wyjazdy rekreacyjne na obozy, warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja