Towarzystwo Samorządowe: Geotermia Turek szansą dla mieszkańców

Polityka energetyczna państwa zakłada, że gminy, w możliwie jak największym stopniu, w zakresie pozyskiwania energii na swoim terenie, powinny uwzględniać źródła odnawialne w pozyskiwaniu energii, z uwzględnieniem ich walorów ekologicznych i gospodarczych.

Odnawialne źródło energii (OZE) to według ustawy Prawo energetyczne to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię m.in. geotermalną.

Powyższe uwarunkowania wprowadziły zmiany na rynku energii, które dotyczą konieczności pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wybudowanie i podłączenie do obecnie istniejącego systemu ciepłowniczego dodatkowego odnawialnego źródła energii geotermalnej, które znajduje się pod Turkiem,  pozwoli na pozyskanie źródeł finansowania z środków krajowych i europejskich przy nowych inwestycjach, na rozwój sieci i systemu ciepłowniczego na terenie miasta, tym samy przyczyni się do zmniejszenia opłat za ciepło dla odbiorców końcowych.

Należy zaplanować całą inwestycję w czasie, tak aby eksploatację źródeł geotermalnych w Turku doprowadzić do końca i zacząć wykorzystywać dla mieszkańców którzy w chwili obecnej są klientami PGKiM Sp. z o.o. w Turku (GETEC) jak i dla nowych odbiorców ciepła na terenie Turku. 

W Turku tematyką wykorzystania energii geotermalnej od 2015 roku zajmuje się grupa osób, która powołała turkowski oddział Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi oraz Turecki Klub Ekologiczny  przy wsparciu Towarzystwa Samorządowego.

Niestety, perspektywy wykorzystania energii geotermalnej w Turku zdawała się nie obchodzić Antosika. Stowarzyszenie przez długi czas zabiegało o to, by miasto choćby zainteresowało się tematem gorących złóż podziemnych i możliwościami, jakie stwarzają. Antosik jednak nie odpowiadał na pisma Stowarzyszenia, nie uczestniczył w organizowanych przez nie konferencjach naukowych. Dopiero po usilnych, dwuletnich naciskach Towarzystwa Samorządowego i Stowarzyszeń, zgodził się przeznaczyć z budżetu miasta 100 tys. zł na opracowanie projektu wykonania odwiertu badawczego oraz sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej.

Podczas kwietniowej sesji w 2017 r., Antosik przyznał, że jedynym motywem takiej decyzji była chęć zamknięcia Towarzystwu Samorządowemu ust w sprawie Geotermii Turek. Czy zatem uzasadnieniem wydawania publicznych pieniędzy przez Antosika nie jest chęć zaspokojenia potrzeb miasta i jego mieszkańców, a jedynie uciszenie opozycji? Czy inne, ważne dla miasta decyzje Antosika też mają takie uzasadnienie?

Taka postawa  Antosika nie napawa optymizmem co do przyszłości inwestycji geotermalnej w Turku. Widać, że Antosik nie rozumie jaką szansę dla miasta i jego mieszkańców ma inwestycja w pozyskanie energii geotermalnej, a także wykorzystanie ciepłych wód geotermalnych do innych celów.

Reasumując, inwestycja w Geotermię Turek jest bardzo korzystne zarówno dla mieszkańców, którzy w chwili obecnej są klientami PGKiM Sp. z o.o. w Turku (GETEC) jak i dla nowych odbiorców ciepła na terenie Turku oraz rekreacji. Ciepło geotermalne jest najbardziej ekonomicznym i ekologicznym źródłem ciepła. Natomiast skutki działań ekologicznych, które należy podjąć niezwłocznie, wpłyną nie tylko korzystnie na Nasze kieszenie, ale również na zdrowie Nasze, Naszych dzieci i wnuków.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja