Dobra: Burmistrz dziękował za współpracę staroście i radnej sejmiku

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dobrej przedstawiono sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dobra za rok 2015. Jak się okazuje budżet  jest nadwyżkowy, a pieniądze wydane zostały na potrzebne społeczeństwu lokalnemu inwestycje.

W roku ubiegłym wydatki stanowiły ogółem 19.024.596,79zł., dochody natomiast stanowią kwotę 20. 895. 142,48zł.
Gmina pozyskała wiele środków zewnętrznych, które pomogły w realizacji wyznaczonych zamierzeń. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych wyniosły 220.000,00zł,  a 48.136,00zł to kwota przeznaczona na realizacje konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, projekt „Aktywne Piekary mamy, wizję rozwoju wsi spełniamy”, konkurs „Pięknieje polska wieś” oraz projekty „Urządzenia placu zabaw dla dzieci na terenie wydzielonym z działki SDS w Żeronicach”  i „Remont świetlicy OSP Piekary polegający „.


Dotacje z powiatu tureckiego na remont drogi Długa Wieś- Chrapczew wyniosły 283.997,00 zł. Na ten sam cel otrzymano dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 296.069,00 zł oraz 4.000,00zł ze środków prywatnych przedsiębiorstw.

19.720zł to pieniądze przeznaczone na projekt pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014.

Dofinansowanie projektu „Cudze Chwalicie Swojego Nie znacie” wyniosło 13.008,00zł.

Należności zaległe gminy ogółem wynoszą 941.142,48zł.

Wydatki Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dobrej wynoszą 6.186.573,33zł.z czego środki własne gminy to 1.096.922,35zł. Jeśli mowa o Urzędzie Miejskim w Dobrej wydatki szacuje się na kwotę 7.261.179,04zł z czego środki własne to 2.536.123,94zł.

Na Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przeznaczono 3.729.126,25zł a na Zakład Gospodarki Komunalnej 1.426.859,17zł.

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 237.418,47zł. Jak podkreślił burmistrz, Andrzej Piątkowski fundusz jest wyjątkowo przydatny. Dzięki niemu sołtysi włączają się w drobne prace, podejmują inicjatywy.

Podczas sesji wielokrotnie podkreślano, że dokonane inwestycje nie byłyby możliwe, gdyby nie doskonała współpraca ze starostwem powiatowym w Turku. W sesji uczestniczył między innymi starosta Mariusz Seńko, który podziękował za dotychczasowe relacje i wyraził zadowolenie z podejmowanych przez gminę Dobra inwestycje. Dziękowano również nieobecnej radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Annie Majdzie o pomoc w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków marszałkowskich.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja