absolutorium
piątek, Czerwiec 30, 2017 - 22:04

Były kwiaty i gratulacje. Nie było jedynie wójta Krzysztofa Zająca, który dzisiaj, tj.30 czerwca otrzymał od radnych gminy Władysławów absolutorium. W jego imieniu kwiaty odebrał zastępca Piotr Szewczyński, który jak powiedział ma nadzieję, że za rok radni zagłosują jednogłośnie.

piątek, Czerwiec 30, 2017 - 20:58

Dzisiaj, tj.30 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie. Podczas spotkania odczytano sprawozdanie z budżetu za rok 2016. I choć burmistrz Grzegorz Ciesielski otrzymał absolutorium nie obyło się bez wątpliwości, które dotyczyły remontu strażnicy OSP w Tuliszkowie. 

czwartek, Czerwiec 29, 2017 - 13:16

Absolutorium samorządowe pozwala nam radnym dokonać kontroli i oceny sposobu wykonania budżetu przez organ wykonawczy, a więc burmistrza. 

środa, Czerwiec 28, 2017 - 10:18

W kampanii wyborczej, a także po objęciu urzędowania obiecał pan inwestycje, miastotwórcze”. Tymczasem w roku 2016 na inwestycje zostało wydane 5 615 000 zł przy wydatkach 98 510 000 zł. Co stanowi zaledwie 5,7% w wydatkach budżetu za 2016 r.

wtorek, Czerwiec 27, 2017 - 22:59

12 głosami „za” przy 4 przeciwnych Rada Miejska Turku udzieliła burmistrzowi Romualdowi Antosikowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. Sesja podsumowująca wykonanie budżetu odbyła się we wtorek, 27 czerwca.

wtorek, Czerwiec 27, 2017 - 18:20

-Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim za to, że znajdujemy wspólny język, znajdujemy kompromis- mówił wójt Mirosław Broniszewski. Wyrazy uznania skierował między innymi do swoich współpracowników, którzy pomogli w realizacji wydatków.

wtorek, Czerwiec 20, 2017 - 11:00

- Dziękuję za pozytywną ocenę mojej pracy w roku 2016 – mówił wójt Sławomir Prentczyński, dziękując radnym za udzielone absolutorium i wykonanie budżetu w ubiegłym roku.

czwartek, Maj 25, 2017 - 14:14

Podczas XXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn, która odbyła sie dzisiaj, tj.25 maja absolutorium udzielono wójtowi Janowi Nowakowi. Po przedstawieniu uchwał budżetowych oraz krótkim sprawozdaniu z podjętych działań nie dziwi fakt, że radni jednogłośnie poparli dotychczasowego włodarza.

piątek, Lipiec 1, 2016 - 12:01

Jednogłośnie Rada Gminy Brudzew przyjęła projekt uchwały o udzielenie wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015. Sesja absolutoryjna odbyła się w czwartek, 30 czerwca na kilka godzin przed historycznym meczem na Euro 2016 Polska- Portugalia.

środa, Czerwiec 29, 2016 - 22:08

Tradycyjnie już po zakończeniu ostatniej przed wakacjami sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Tuliszkowie burmistrz Grzegorz Ciesielski zaprosił wszystkich na lampkę szampana. To wyraz podziękowania za miniony ro wspólnej pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Strony

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja