Andrzej Styczyński: Związki partnerskie

„Żyj i daj żyć innym”. Przestrzeganie tej krótkiej zasady może być wyznacznikiem stopnia ucywilizowania pojedynczego człowieka oraz całych krajów. Jest wyznacznikiem człowieczeństwa, którego jedną z najważniejszych cech jest TOLERANCJA. I nie chodzi tu tylko o poprawność polityczną, której tak nienawidzi partia o wprowadzającej w błąd nazwie: Prawo i Sprawiedliwość.

Traktując poważnie powyższą zasadę NOWOCZESNA już niebawem zgłosi do Sejmu Ustawę o związkach partnerskich.
Ustawa reguluje dwa obszary społeczne, w których obecnie istnieje luka prawna. Pierwszym obszarem regulowanym przez ustawę jest wprowadzenie możliwości wstąpienia w formalny związek parom jednopłciowym. Drugim obszarem jest umożliwienie formalnego, lecz dobrowolnego uregulowania konkubinatu, co stanowi wyjście naprzeciw potrzebom nieformalnych dotychczas związków, których strony, z różnych przyczyn, nie chcą zawrzeć związku małżeńskiego.

Szacuje się, że w Polsce ponad milion osób żyje w nieformalnych związkach jednopłciowych, ustawa będzie więc odpowiadała na ważne potrzeby, obecnie pozostające poza obszarem regulacji, w stopniu uprawniającym do mówienia o dyskryminacji całej grupy społecznej. Ustawa ma na celu uszanowanie prawa do wolnego wyboru i realizacji osobistego prawa do szczęścia. Istotne jest, iż 93% osób w związkach jednopłciowych wskazuje chęć zawarcia związku partnerskiego w proponowanej formie jako realizację ich potrzeby formalizacji związku.

Nie mniej ważnym celem wprowadzanych przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dla przynajmniej 50 tysięcy dzieci, które już dziś wychowują się w związkach jednopłciowych. Obecnie rodzic społeczny – partner rodzica biologicznego, ma ograniczone możliwości prawne działania np. podczas choroby dziecka lub po śmierci rodzica biologicznego. Następstwem tego jest zagrożenie zdrowia lub życia dziecka, lub też niepotrzebna trauma powodowana utratą obojga rodziców.

Projektowana ustawa przewiduje, że partnerzy są osobami najbliższymi, a więc  przewiduje wspólność majątkową oraz wzajemne dziedziczenie partnerów po sobie w pierwszym kręgu spadkowym, w sposób tożsamy jak dziedziczenie po sobie małżonków.

Przy wstępowaniu w związek partnerski, na zasadzie dobrowolności, możliwe jest złożenie oświadczeń woli w przedmiocie wspólnego nazwiska partnerów.
Projektowana ustawa przewiduje, iż zawarcie związku partnerskiego możliwe będzie poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  przewidującego publiczną i uroczystą formę.

        

Andrzej Styczyński
NOWOCZESNA Turek

 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja