Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku

W dniu 05.04.2018 r. odbyło się XVIII a w roku 2018 drugie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku. Rada obradowała realizując przyjęty porządek posiedzenia. Na wstępie Powiatowa Rada Rynku Pracy procedowała nad wnioskiem Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich w sprawie wyrażenie opinii dot. uruchomienia od roku szkolnego 2018/2019 nowych kierunków kształcenia w zawodzie technika leśnika i technika weterynarii.

Na podstawie analizy lokalnego rynku pracy, analizy systemu oświaty w powiecie tureckim, klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, danych statystycznych dotyczących osób posiadających wykształcenie w powyższym zawodzie, liczby ofert pracy na terenie powiatu tureckiego i województwa wielkopolskiego Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku pozytywnie zaopiniowała uruchomienie przedmiotowych kierunków kształcenia. Następnie Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku zapoznała się z informacją na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Ponadto Rada procedowała nad projektami uchwał dotyczących wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób uprawnionych oraz wprowadzenia zmiany w palnie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na 2018 rok. Przedmiotowe projekty uchwał Rada zaopiniowała pozytywnie. Rada zapoznała się również z realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku programem dla osób bezrobotnych zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników, finansowanym z rezerwy Funduszu Pracy. W posiedzeniu na 11 osobowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku udział wzięło 7 członków Rady.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Turku
Beata Bartczak

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja